Mijn naam is Chantal Post en ik ben eigenaar van ‘Met Chantal’ coaching, ondersteuning en training. Mijn werkzaamheden lagen tot nu toe in het (speciaal) basisonderwijs. Na het afronden van de PABO ben ik 5 jaar werkzaam geweest als leerkracht op de Speciaal Basis Onderwijsschool De Windvang in Katwijk. De leerlingen van deze school hebben leer- en/of gedragsproblemen. Hier heb ik het vak geleerd van mijn collega’s en door de Post-HBO op leiding leer- en gedragsproblematiek. Daarna heb ik een aantal jaren inval werk en ondersteuningswerkzaamheden voor Intern Begeleiders gedaan (toetsing en analyse). Van 2009 tot 2022 heb ik als Preventief Ambulant Begeleider op basisscholen gewerkt. In deze functie heb ik met leerkrachten, ouders, andere betrokken begeleiders/ondersteuners en de laatste jaren ook met kinderen mogen werken aan de oplossingen voor de hulpvragen van de scholen. Door samen aan het doel te blijven werken en regelmatig de grenzen van de mogelijkheden op te zoeken, is het beantwoorden van de hulpvragen bereikt. Al deze kennis en ervaring neem ik nu mee in mijn eigen bedrijf.

Mijn kenmerken zijn: teamspeler, sociaal, vriendelijk, daadkrachtig, betrokken, geïnteresseerd, nieuwsgierig, oplossingsgericht, zelfstandig, visueel ingesteld, beetje confronterend en mensen met een gesloten karakter stellen zich gemakkelijk bij mij open.

Chantal Post (over mij)

Mijn praktijk

Ik coach, begeleid en train kinderen op het gebied van werkhouding, piekeren, (faal)angst en/of gedrag. Daarnaast coach en begeleid ik startende en onbevoegde leerkrachten in hun eerste jaar als leerkracht. Daarmee wil ik bijdragen aan het optimaliseren van de ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en coaching en ondersteuning bieden bij de introductie van nieuwe leraren.

Kind met een leerprobleem

Sommige kinderen met kleine problemen hebben even hulp nodig om aansluiting te vinden in het geboden onderwijs. Hier moeten ze vaak lang op wachten, waardoor hun kleine problemen grote problemen worden. De leerkracht/school heeft steeds meer moeite om in de onderwijsbehoeften van het kind te voorzien. Het kind voelt zich steeds minder vaardig, is minder gemotiveerd om te blijven proberen aan het probleem te werken en geeft steeds sneller op. Bij de leerkracht zien we een toename in de werkdruk. Zij kunnen namelijk minder goed in de onderwijsbehoefte van dit kind voorzien en kunnen het kind in de klas onvoldoende ondersteunen om het probleem op te lossen.

Als er aan de problemen gewerkt kan worden als ze nog klein zijn, kan het kind vaardigheden leren om deze op te lossen of beter met de problemen leren om te gaan. De leerkracht kan beter ondersteuning bieden en voorzien in de onderwijsbehoeften van het kind. Dit geeft een snellere en positievere uitkomst dan het wachten tot het moment dat het kind aan de beurt is voor hulp. Ik biedt deze kortstondige hulp door oplossingsgericht met het kind (en eventueel de leerkracht) te werken. Door hiernaar te kijken krijgt het kind overzicht, inzicht en zelfreflectie in de situatie.

Coaching kind met leerprobleem

Voor mij is het belangrijk dat ik met de eigenaar van het probleem oplossingsgericht werk, zodat deze met behulp van visuele ondersteuning inzicht krijgt in zijn eigen kwaliteiten/talenten, ervaringen en kennis en dat in kan zetten om aan een oplossing te gaan werken. Ik maak, waar mogelijk, gebruik van visuele ondersteuning tijdens de gesprekken door de inzet van de methodiek ‘Teken je Gesprek’. Hiermee onderscheid ik mezelf van andere coaches en begeleiders.

Interesse

Bent u op zoek naar deze vorm van coaching of advies voor uw kind/leerling? Neem dan gerust contact met me op voor een oriënterend gesprek