Deze vorm van coaching wordt ingezet om de professionalisering van startende of onbevoegde leerkrachten en hun competenties te vergroten. Daarnaast sluit de coaching aan bij de ontwikkelingen op onderwijskundig en maatschappelijk gebied en ontwikkelen de leerkrachten én de school naar een hoger niveau

Werkwijze

Bij deze vorm van coaching staat niet het ervaren probleem centraal, maar het zoeken naar de oplossing, Een belangrijk kenmerk is dat je als leraar uitgaat van de oplossingsmogelijkheden, vaardigheden en ideeën (krachtbronnen) van het individu zelf. De focus ligt vooral op wat wél werkt!

Coaching Leerkracht

Aantal sessies

Gemiddeld 6 – 8 sessies van 1 uur

Ervaring

Een aantal felgekleurde stiften en vellen A3 papier kwamen direct tevoorschijn toen ik Chantal om advies vroeg bij een didactisch vraagstuk. In de weg naar het vinden van de oplossing, trok de methode van Chantal op een positieve manier mijn aandacht: het werkt inspirerend en motiverend.

Pauline Ooms, startende leerkracht HBO

Interesse

Bent u op zoek naar advies of een coach voor uw leerkracht? Neem dan gerust eens contact met me op voor een oriënterend gesprek