Deze vorm van coaching is bedoeld voor kinderen met leerproblemen, waarvan niet duidelijk is waar deze vandaan komen.

Werkwijze

Als JeugdBrein coach help ik kinderen bij het bevorderen van de hersengezondheid, door hen optimaal gebruik te leren maken van de mogelijkheden van hun brein. Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen, zal een begeleidingsplan opgesteld worden. Er wordt iedere dag 1 tot 5 minuten geoefend met korte oefeningen. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn.

Onze Jeugd Breincoaches zijn opgeleid om samen met u en uw kind te onderzoeken wat uw kind nodig heeft om tot een optimale persoonlijke ontwikkeling en leerprestaties te komen. Hierbij wordt gekeken naar belemmerende factoren, maar vooral ook naar de mogelijkheden die uw kind heeft.

Ik ben bekend met- en ervaren in de begeleiding van jeugd tussen 6 – 25 jaar met concentratieproblemen, ASS, AD(H)D, hoogbegaafdheid, dyslexie en leerlingen die door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het leren. Denk hierbij aan leerlingen met faalangst of leerlingen met een bijzondere thuissituatie. De begeleiding richt zich op de ontwikkeling van de executieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die ieder mens nodig heeft voor het behalen van doelen in de breedste zin van het woord.

Nadat duidelijk is waar de leerproblemen vandaan komen zal de Jeugd Breincoach een begeleidingsplan opstellen. Dit plan bevat een duidelijke lijn in de begeleiding vanuit de Jeugd Breincoach en eventueel een overzicht met huiswerkopdrachten. Dit zijn korte oefeningen van 1 tot 5 minuten per dag. Oudergesprekken kunnen onderdeel van het begeleidingsplan zijn. In overleg met uw Jeugd Breincoach plant u deze gesprekken in.

Chantal Post -Beter bij de les training 3

Aantal sessies

25 sessies van 1 -5 minuten

Interesse

Bent u op zoek naar deze vorm van coaching of advies voor uw kind/leerling? Neem dan gerust contact met me op voor een oriënterend gesprek